Jakie są etapy szkolenia dla dla osoby niepełnosprawnej?

Wyszkolenie psa do roli asystenta trwa około dwóch lat. Po przekazaniu psa przewodnikowi, fundacja zawsze służy pomocą.

5 MIESIĘCY

 1. Socjalizacja z ludźmi - pies powinien ufnie i spokojnie reagować na ludzi przechodzących, podchodzących, dotykających go. Minus: pies obawia się ludzi, cofa się przed ręką, oszczekuje. Dyskwalifikacja: pies warczy i atakuje ludzi w jakiejkolwiek sytuacji. Silny lęk przed ludzmi.
 2. Socjalizacja ze zwierzętami - pies nie powinien reagować na koty, ptaki i duże zwierzęta (konie, krowy, inne), powinien mieć przyjazny lub obojętny stosunek do innych psów. Minus: pies goni lub oszczekuje inne zwierzęta, przyjmuje dominującą i agresywną postawę w stosunku do innych psów.
 3. Przyzwyczajenie do przebywania w różnych miejscach, podróżowania różnymi środkami lokomocji - pies powinien być spokojny i pozbawiony lęku w każdym miejscu. Minus: pies jest zdenerwowany lub wystraszony w mieście, w pojeździe lub w innym miejscu. Silny lęk.
 4. Nauka czystości - pies załatwia się po wyjściu z domu, na smyczy i luzem, na komendę.
 5. Zostawanie samemu w zamknięciu, w różnych miejscach - pies powinien spokojnie zostawać sam kilka godzin w mieszkaniu luzem lub w klatce. Minus: pies pozostawiony sam piszczy, szczeka, wyje, niszczy otoczenie.
 6. Przyzwyczajenie do zabiegów pielęgnacyjnych - pies powinien spokojnie przyjmować wszelkie manipulacje: czyszczenie oczu i uszu, obcinanie pazurów, przytrzymywanie, przewracanie na bok i na grzbiet, kąpiel. Minus: pies wyrywa się, piszczy, gryzie po rękach. Dyskwalifikacja: agresja.
 7. Oddawanie przedmiotów (zabawki, przedmioty znalezione, jedzenie) - pies powinien spokojnie oddać każdy przedmiot trzymany w pysku. Minus: pies odwraca głowę, ucieka od ręki Dyskwalifikacja: pies agresywnie broni przedmiotu przed wyciągniętą ręką (warczenie, atak na człowieka)
 8. Zabawa - pies bawi się tylko przeznaczonymi dla niego zabawkami, nie podejmuje samowolnie żadnych innych przedmiotów. Minus: pies obgryza i niszczy meble, buty itp.
 9. Powitanie z człowiekiem - bez skakania.
 10. Luźna smycz, chodzenie po lewej i prawej stronie, bez samowolnej zmiany strony. Zatrzymanie przy otwartych drzwiach, przejściu przez jezdnię, schodach itp. Ruszanie razem z przewodnikiem na komendę IDZIEMY.
 11. Przywołanie - na spacerze będąc luzem pies powinien podążać za przewodnikiem i przybiegać na wołanie lub gwizdek w sytuacjach mało rozpraszających.
 12. Pies nie powinien brać jedzenia ze stołu
 13. Przyzwyczajenie do różnego rodzaju pokarmu (surowe i gotowane mięso, sucha karma, surowe warzywa i owoce, kości)
 14. Pies wykonuje komendy: SIAD, WARUJ, NA MIEJSCE.
 15. Aport zabawowy - pies przynosi do przewodnika rzuconą zabawkę.
 16. Niepodejmowanie pokarmu znalezionego.
 17. Uwarunkowany kliker.
 18. Komenda: NIE.
 19. Komenda zwalniająca: BIEGAJ.
 20. Pies siedzi spokojnie przy zakładaniu obroży, szorek itp.

8 MIESIĘCY

 1. Luźna smycz.
 2. Pies uczy się przez kształtowanie.
 3. Pies wykonuje komendy SIAD, WARUJ, NA MIEJSCE (przedłużone) - w rozproszeniach.
 4. Pies wykonuje komendy STÓJ, STOP, ZOSTAŃ (przedłużone), PODAJ, DAJ, PUŚĆ, WEJDŹ/WYJDŹ, NIE RUSZ, NA KOLANA - bez rozproszeń.
 5. Uwarunkowane przywołanie na gwizdek.
 6. Komenda RÓWNAJ - zajmowanie pozycji przy wózku.
 7. Pies leży spokojnie przy wózku, krześle w restauracji, kawiarni, poczekalni itp.
 8. Pies jest przyzwyczajony do halti i kagańca.

11 MIESIĘCY

 1. Komendy: NAPRZÓD, COFNIJ, DO MNIE, NA KOLANA, GÓRA, DÓŁ, UP, TRZYMAJ - bez rozproszeń
 2. Pies porusza się przy wózku po lewej i prawej stronie (komenda: RÓWNAJ, PRAWA).
 3. Pies wykonuje komendy: STÓJ, STOP, ZOSTAŃ (przedłużone), PODAJ, DAJ, PUŚĆ, WEJDŹ/WYJDŹ, NIE RUSZ - w rozproszeniach.

14 MIESIĘCY

 1. Komendy: NAPRZÓD, COFNIJ, DO MNIE, NA KOLANA, GÓRA, DÓŁ, UP, TRZYMAJ - w rozproszeniach.
 2. Komendy: CIĄGNIJ, OTWÓRZ, ZAMKNIJ (popychanie nosem), WÓZEK, SMYCZ, TELEFON.

18 MIESIĘCY

 1. Przytrzymywanie drzwi.
 2. Komendy: SZUKAJ, DO KOSZA, NA BOK, OTWÓRZ, ZAMKNIJ, ŚWIATŁO, WÓZEK (przyprowadzanie wózka).
 3. Wszystkie dotychczas nauczone komendy pies wykonuje w codziennych sytuacjach, na spacerach, w miejscach
 4. silnie rozpraszających.
 5. Dodatkowe komendy w miarę potrzeb